Termeni şi Condiţii

Termeni şi Condiţii

Melinda Steel Termeni şi Condiţii („Acord”)

Vă rugăm citiți cu atenție aceste termeni și condiții înainte de a utiliza pagina http://www.melindasteel.ro („Pagina web”) operat de Melinda Impex Steel SRL. Prezentul acord stabilește termenii și condițiile legale obligatorii pentru utilizarea site-ului de către dumneavoastră pe adresa http://www.melindasteel.ro.

Prin accesarea sau utilizarea site-ului în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la, vizitarea sau navigarea pe site, contribuirea de conținut sau alte materiale pe site, sunteți de acord să fiți legat de aceste termeni și condiții. 

Drept de autor

Site-ul și conținutul său, caracteristicile și funcționalitatea sunt deținute de către Melinda Impex Steel SRL. și sunt protejate prin drepturi de autor internațional, marcă înregistrată, brevet de invenție, secret comercial sau alte drepturi de proprietate intelectuală și legile privind drepturile de proprietate.

Terminarea accesului

Ne rezervăm dreptul de a termina accesul dumneavoastră la site, fără notificare, ce va rezulta în distrugerea tuturor informații legate de dumneavoastră. Unele prevederi ale acordului sunt scutite de distrugere incluzând, fără limitații, dispozițiile de proprietate, declarațiilor de garanție, despăgubire, și limitele de răspundere.

Link-uri către alte site-uri

Site-ul nostru poate să conțină link-uri către site-urile unei părți terțe care nu sunt deținute sau controlate de Melinda Impex Steel SRL.

Melinda Impex Steel SRL nu are nici un control asupra, și nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile ale orice altui site sau servicii. Sfătuim să citiți termenii și condițiile și politica de confidențialitate ale orice altui site pe care le vizitați.

Materiale încărcate

Prin transmiterea de materiale la unul dintre serverele noastre, de exemplu, prin e-mail sau prin intermediul paginii web sunteți de acord că:

Materialul nu va conține niciun element ce este ilegal sau altfel impropriu pentru publicare.

Veți face un efort rezonabil pentru a scana și elimina orice viruși sau alte componente contaminate sau caracteristici distructive ale unui material trimis.

Materialul este proprietatea dumneavoastră sau aveți dreptul nelimitat să le distribuiți și Melinda Steel poate publica materialul gratuit și/sau încorpora materialul sau orice concepte descrise în acesta în produsele noastre fără orice răspundere.

Nu veți lua măsuri împotriva noastră în legătură cu materialul trimis și sunteți de acord să ne despăgubiți dacă o terță parte întreprinde acțiuni împotriva noastră în legătură cu materialul încărcat.

Limitarea răspunderii

Orice document prezentat poate conține inexactități tehnice sau erori tipografice. Melinda Steel nu oferă nicio garanție că acest site sau serverul care îl face disponibil este liber de viruși sau alte elemente de natura distructiva. Deși informațiile furnizate pe acest site Web se obțin sau sunt compilate din surse care noi le considerăm a fi de incredere, Melinda Steel nu face declarații sau garanții explicite sau implicite cu privire la exactitatea, valabilitatea, disponibilitatea, potrivirea pentru un anumit scop, ne-încălcarea a drepturilor, actualitatea, funcționalitatea sau îndeplinătatea oricărei informații sau date puse la dispoziție.

Legea aplicabilă

Acest acord (și orice reguli, politici, sau orientări suplimentare încorporate prin referință), vor fi aplicate și interpretate în conformitate cu legile din România, fără posibilitatea efectului de conflicte de drept. 

Modificările prezentului acord

Ne rezervăm dreptul, să modificăm sau să înlocuim aceste termeni și condiții prin postarea termenilor actualizate pe site. Utilizarea în continuare a site-ului după orice astfel de modificare constituie acceptarea de către dumneavoastră a noilor termeni și condiții.

Vă rugăm să citiți acest acord periodic. Dacă nu sunteți de acord cu oricare din prezentul acord sau orice modificare a prezentului acord, nu utilizați, accesați site-ul sau întrerupeți utilizarea site-ului imediat.

Contact

Dacă aveți întrebări cu privire la acest acord, vă rugăm să ne contactați.

Campania Makita

Vizualizare regulament