Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Melinda Steel SRL este conștientă de importanța protecției datelor Dvs. personale.

Societatea noastră urmărește conformarea tuturor prevederilor legale în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, astfel respectăm prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și prevederile  Legii 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și Legii 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001.

Din acest motiv prin prezenta Politică de confidențialitate ne străduim să vă explicăm cât mai clar modul în care societatea noastră vă colectează, stochează, prelucrează, transmite, transferă informațiile privind datele Dvs. cu caracter personal.

De asemenea, este important să verificați frecvent actualizările Politicii de confidențialitate. Dacă actualizăm Politica de confidențialitate, vă vom informa cu privire la schimbările pe care le considerăm esențiale, trimițând-vă un e-mail, atunci când este cazul. Cea mai recentă versiune a Politicii de confidențialitate va fi întotdeauna disponibilă aici. Puteți verifica „data intrării în vigoare” postată în partea superioară pentru a afla când a avut loc ultima actualizare a Politicii de confidențialitate.

Vă rugăm, să citiți Politica de confidențialitate cu atenție, pentru a fi informat despre prelucrările datelor Dvs. cu caracter personal și drepturile Dvs. în legătură cu acestea.

Cine suntem?

Societatea noastră, în calitate de operator de date cu caracter personal poate fi identificată prin următoarele: MELINDA STEEL, persoană juridică română, cu sediul în Odorheiu-Secuiesc, jud. Harghita, str. Beclean, nr. 314, înregistrat la Reg.Com sub nr. J19/1065/2003, având cod unic de înregistrare RO 15936500.

În cazul în care aveți orice întrebări, nelămuriri în legătură cu Politica noastră de confidențialitate vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail steel@melinda.ro, unde vă stăm la dispoziție și vă răspundem cu plăcere.

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Potrivit definiției Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

"date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce date cu caracter personal prelucrăm, cu ce scop și pe baza cărui temei legal?

Sunt unele informații pe care le colectăm în mod direct de la Dvs., și altele pe care le primim de la terțe părți și / sau partenerii noștri în cazul în care comandați Produse și / sau Servicii prin aceștia de la noi.

 

Date solicitate la înregistrarea pe pagina de internet

În cazul în care doriți să vă autentificați pe pagina noastră de internet și să vă deschideți un cont vă solicităm următoarele date cu caracter personal: adresa de e-mail validă, numele, prenumele, sexul, firma/societatea comercială pe care o reprezentați, dacă este cazul, adresa, număr de telefon

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor de mai sus o constituie consimțământul Dvs. exprimat în mod explicit. În cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul, o puteți face, accesând următorul link: dezabonare, sau dacă doriți să vă opuneți oricăror prelucrări de date, o puteți face, trimițând un e-mail către societatea noastră la adresa de e-mail: steel@melinda.ro (vă rog să indicați adresa de e-mail unde poate fi contactată societatea cu probleme de prelucrări ale datelor cu caracter personal)

Date solicitate la cererea de ofertă

În cazul în care doriți să beneficiați de serviciul nostru de cerere ofertă, vă solicităm următoarele date cu caracter personal: adresa de e-mail validă, numele, prenumele, sexul, firma/societatea comercială pe care o reprezentați, dacă este cazul, adresa, număr de telefon.

Informare utilizator la solivcitare date pentru Ofertă ”Datele Dvs. sunt solicitate mai jos pt. a putea evita eventualele abuzuri, și pentru a putea ține legătura cu Dvs. în urma acceptării ofertei de către Dvs. În cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal puteți să accesați următorul link dezabonare sau puteți să ne trimiteți un e-mail la următoarea adresă steel@melinda.ro. Pentru detalii vă solicităm să consultați Politica de confindențialitate a societății noastre. (trebuie oferit link-ul la Politica de confidențialitate)

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor de mai sus o constituie consimțământul Dvs. exprimat în mod explicit. În cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul, o puteți face, accesând următorul link: dezabonare, sau dacă doriți să vă opuneți oricăror prelucrări de date, o puteți face, trimițând un e-mail către societatea noastră la adresa de e-mail: steel@melinda.ro 

Adresa de e-mail validă, numărul de telefon vă sunt solicitate pentru că prin acest mod de comunicare dorim să ținem legătura cu Dvs.

În cazul în care sunteți Utilizator al paginii noastre de internet, și doriți să beneficiați de informările noastre continue – newsletter – în legătură cu activitatea noastră, vă solicităm să ne furnizați o adresă de e-mail validă pentru identificare și pentru detectarea și prevenirea fraudelor.

În cazul în care sunteți Utilizator al paginii noastre de internet, și doriți să beneficiați de informările noastre legate de promoții, discount-uri, campanii publicitare, informații de tip marketing direct, publicitate și reclamă, vă solicităm să ne furnizați o adresă de e-mail validă pentru identificare și pentru detectarea și prevenirea fraudelor.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor de mai sus o constituie consimțământul Dvs. exprimat în mod explicit. În cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul, o puteți face, accesând următorul link: dezabonare, sau dacă doriți să vă opuneți oricăror prelucrări de date, o puteți face, trimițând un e-mail către societatea noastră la adresa de e-mail: steel@melinda.ro 

În cazul în care în urma cererii de ofertă o să comandați produse de la societatea noastră, datele necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre fiscale vor fi stocate până la îndeplinirea obligațiilor noastre legale conform prevederilor legislației române.

Site-ul nostru vă oferă, de asemenea, posibilitatea de a ne trimite un mesaj. Datele pe care le trimiteți in urma folosirii acestei opțiuni de contactare sunt prelucrate în baza interesului nostru legitim de a răspunde solicitării dvs. și / sau de a păstra o evidență a reclamației dvs., a solicitării de consultanta și a altora similare. Aceste date sunt stocate pe termen nelimitat.

Datele pe care Dvs. ni le furnizați involuntar:

Adresa IP – Atunci când vizitați pagina noastră de internet, adresa IP este înregistrată. Însă noi NU folosim adresa DVs. de IP pentru a vă identifica sau pentru a fi folosită în alte scopuri.

Sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu pagina noastră de internet. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.

Nu sunteți obligat să ne furnizați datele Dvs. cu caracter personal, însă având în vedere scopurile de prelucrare de mai sus, s-ar putea să nu putem îndeplini unele solicitări ale Dvs. fără furnizarea acestor date, și astfel să nu puteți beneficia de unele servicii ale paginii noastre de internet sau experiența Dvs. pe pagina noastră de internet să fie diferită. În orice caz, Vânzătorul vă respecta decizia Dvs. cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal.

Temeiul juridic de a prelucra datele personale include prelucrări care sunt necesare pentru îndeplinirea interesului nostru legitim (de ex. desfășurarea relației și comunicarea cu clienți, prevenirea fraudelor), și care se bazează pe consimțământul utilizatorilor paginii de internet și / sau al clienților Melinda STEEL SRL, acolo unde acesta este necesar. (cum ar fi trimiterea de e-mailuri tip direct marketing, informații despre promoții etc.)

Perioada de retenție a datelor cu caracter personal

Melinda Steel SRL vă reține datele cu caracter personal până la îndeplinirea scopului pentru care au fost furnizate, pe un termen nelimitat de la ultima vizită pe pagina noastră de internet, sau ultimul contact cu Dvs.

În cazul datelor cu caracter personal pe care le stocăm și prelucrăm pentru îndeplinirea unor cerințe legale, acestea vor fi stocate până la îndeplinirea tuturor obligațiilor noastre legale conform prevederilor legislației române în vigoare, precum și a legislației UE.

Partajarea datelor cu caracter personal

Este posibil să dezvăluim informațiile obținute de la Dvs. cu următorii destinatari, în măsura în care este necesar:

 • angajații societății Melinda Steel SRL
 • afiliații societății noastre, cum ar fi de ex. Melinda Impex SRL
 • furnizorii de servicii, care sunt persoane juridice, societăți care ne furnizează servicii pentru a ne ușura activitatea, adică persoane împuternicite de către operator,  inclusiv dar fără a se limita la serviciul de trimitere e-mailuri, serviciul de facturare, servicii de marketing inclusiv dar fără a se limita la servicii google adwords, servicii de furnizare internet, furnizorul de servicii hosting și creare și administrare pagină de internet. Persoanele împuternicite de operator pot să vă trimită buletine informative, informații publicitare, marketing direct pe baza consimțământului Dvs. separat.
  • Facebook - Operator de date: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland („Facebook”). Pentru informații suplimentare, puteți accesa site-ul web privind politica de confidențialitate Facebook la adresa „https://www.facebook.com/about/privacy/”.
  • Google Analytics - Operator de date: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Pentru informații suplimentare, puteți accesa site-ul web privind politica de confidențialitate Google la adresa „https://www.google.com/privacy”.
  • Minic Studio - Operator de date: Minic Studio SRL, str. Beclean 30, Odorheiu Secuiesc 535600, județul Harghita, România. Pentru informații suplimentare, puteți accesa site-ul web privind politica de confidențialitate minic studio la adresa: "https://minic.ro/adatvedelmi-nyilatkozat/"
 • Stimate utilizator, în cazul în care doriți să utilizați serviciile de asistență clienți de tip chat, vă atragem atenția, ca utilizăm serviciul furnizat de Skype cu acest scop, astfel trebuie să dețineți un cont Skype, și vă rugăm să consultați politica de confidențialitate al acestui furnizor în prealabil: https://support.skype.com/en/skype/all/privacy-security/
 • dezvăluim datele Dvs. cu caracter personal altor entități, inclusiv dar fără a se limita la autorități pentru a ne îndeplini obligațiile legale, pentru a ne proteja drepturile, proprietatea sau siguranța societății

În afară de partajările enumerate mai sus, putem să dezvăluim datele Dvs. cu caracter personal și altor terțe părți la solicitarea Dvs. expresă, trimisă în scris la steel@melinda.ro

Utilizarea de pluginuri

Serviciile noastre pot utiliza pluginuri pentru rețelele de socializare („Pluginuri”).

Atunci când utilizați un Serviciu care conține Pluginuri, informațiile pot fi transferate direct de pe dispozitivul dvs. către operatorul rețelei de socializare. Noi nu avem nicio influență asupra datelor colectate de Plugin. Dacă sunteți conectat la o rețea de socializare, modul în care utilizați Serviciul nostru poate apărea în contul dvs. din rețeaua de socializare. Dacă interacționați cu Pluginurile, de exemplu, făcând clic pe „Îmi place”, „Urmărești” sau „Distribuie” ori dacă introduceți un comentariu, aceste informații vor apărea automat în profilul dvs. de pe rețeaua de socializare.

Chiar dacă nu sunteți conectat la un cont pe o rețea de socializare, este posibil ca Pluginul să transmită adresa dvs. IP către operatorii rețelei de socializare. Aveți în vedere acest lucru atunci când utilizați Serviciile noastre.

Pentru mai multe informații despre operatorii rețelelor de socializare pentru Pluginurile utilizate în cadrul Serviciilor noastre consultați informațiile de mai jos:

Operatorii Pluginurilor utilizate în cadrul Serviciilor noastre

Dacă sunteți membru al uneia sau mai multor rețele de socializare următoare și nu doriți ca Operatorul să conecteze datele privind utilizarea Serviciilor noastre de către Dvs. cu datele de membru stocate deja de operatorul de date, deconectați-vă de la rețeaua de socializare înainte de a utiliza Serviciile noastre.

Facebook - Operator de date: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland („Facebook”). Pentru informații suplimentare, puteți accesa site-ul web privind politica de confidențialitate Facebook la adresa „https://www.facebook.com/about/privacy/”.

Google+ - Operator de date: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Pentru informații suplimentare, puteți accesa site-ul web privind politica de confidențialitate Google la adresa „https://www.google.com/privacy”.

App Store – Operator de date Apple Inc, www.apple .com. Pentru informații suplimentare, puteți accesa site-ul web privind politica de confidenţialitate https://www.apple.com/legal/https://www.apple.com/legal/privacy/

Google play - Operator de date: Google Inc., Pentru informații suplimentare, puteți accesa site-ul web privind politica de confidențialitate Google la adresa https://policies.google.com/privacy?hl=en-US&gl=ro

PrestaShop - Operator de date: PrestaShop SA, 12, rue d’Amsterdam, 75009, Paris, Pentru informații suplimentare, puteți accesa site-ul web privind politica de confidențialitate https://www.prestashop.com/en/privacy-policy

 

Asigurarea siguranței și a confidențialității informațiilor Dvs.

Societatea noastră depune toate eforturile pentru a vă prelucra datele cu caracter personale respectând confidențialitatea acestora, și a trata toate informațiile obținute de la Dvs. în condiții de siguranță. Astfel, societatea noastră a luat toate măsurile corespunzătoare, tehnice, fizice și organizatorice pentru a asigura stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și in condiții de siguranță, și pentru a ne conforma prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totuși, trebuie să aveți în vedere, ca deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja informațiile, nicio pagină de internet, nicio transmisiune pe internet, niciun computer și nicio conexiune wireless nu sunt niciodată complet sigure. Astfel, Dvs. accesați pagina noastră de internet, utilizați serviciile noastre și ne furnizați datele Dvs. cu caracter personal pe propria responsabilitate,

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate de către societatea noastră vor fi transferate către entități care respectă Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.Dacă furnizăm orice informații cu caracter personal despre Dvs. unor astfel de entități aflate in afara SEE, vom lua măsurile adecvate pentru a ne asigura că destinatarul le protejează în mod corespunzător informațiile personale, în conformitate cu această politică de confidențialitate.

Drepturile Dvs. în legătură cu datele cu caracter personal

Dvs. beneficiați, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, de următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat (art. 12-13): - aveți dreptul de a fi informat referitor la detaliile informațiilor Dvs. pe care le colectăm și prelucrăm, inclusiv cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer.

Dreptul de a rectifica datele ( art.16): - aveți dreptul să ne solicitați rectificarea oricăror informații care sunt inexacte sau eronate

Portabilitatea datelor (art. 20): aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și de a solicita purtarea datelor Dvs. între operatori de date cu caracter personal

Dreptul de acces la date (art.15): aveți dreptul să solicitați acces la datele Dvs. pe care le colectează și prelucrează societatea noastră

Dreptul de restricționare a prelucrărilor (art.18): aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării a anumitor date, în măsura în care

 • Dvs. contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • Dvs. v-ați opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul de a fi uitat (art.17): puteți beneficia fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la art. 8 alin. (1) al Regulamentului DGPR


Dreptul de a face opoziție (art.21): beneficiați de dreptul a face obiecții sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări, inclusiv, dreptul de a se opune prelucrărilor în orice moment, fără nicio altă justificare prelucrărilor de date cu caracter personal având ca scop marketing direct, publicitate și reclamă

Dreptul de a se opune la profilări (art. 21) aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată.

Pentru a beneficia de oricare dintre drepturile menționate mai sus, ne puteți trimite solicitarea la adresa de e-mail: steel@melinda.ro

În cazul în care aveți nelămuriri, întrebări în legătură cu exercitarea drepturilor Dvs. referitoare la prelucrarea datelor Dvs. personale, de asemenea puteți să ne contactați la adresa steel@melinda.ro, unde noi vă întâmpinăm solicitările cu plăcere.


Dvs. beneficiați și de dreptul de a formula plângere către societatea noastră la adresa steel@melinda.ro și/ sau prin scrisoare trimisă la sediul societății noastre identificată în preambulului Politicii de confidențialitate, sau către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care considerați că este necesar și / sau considerați că orice prelucrare a datelor Dvs. cu caracter personal încalcă în orice mod legislație în vigoare.


Politica cookies

Pagina noastră de internet folosește cookie-uri pentru a vă asigura o experiență mai bună de navigare pe site.

Citind mai departe, puteți să consultați politica noastră referitoare la utilizarea cookie-urilor și să obțineți informații detaliate despre acestea.

Aici puteți consulta tipurile de cookie colectate de către societatea noastră și durata lor de viață.

Citind mai departe, puteți să consultați politica noastră referitoare la utilizarea cookie-urilor și să obțineți informații detaliate despre acestea.

Denumire

Tip

Scop

Furnizor

Expirare

JSESSIONID

Necesar

Păstrează statusul sesiunii utilizatorului între solicitările de pagină

nr-data.net

Sesiune

_utm.gif

Statistic

Stochează detalii despre browserul și calculatorul vizitatorului

google-analytics.com

Sesiune

_utma

Statistic

Acest cookie reține numărul de vizite (în funcție de vizitator), precum și timpul primei vizite, ultimei vizite și vizitei actuale.

melindasteel.ro

2 ani

_utmb, _utmc

Statistic

Aceste cookie-uri ajută la verificarea a cât de rapid părăsesc oamenii magazinul online: când a început vizita și când a luat sfârșit.

melindasteel.ro

Sesiune

_utmt

Statistic

Folosit pentru a accelera viteza cererilor către server

melindasteel.ro

Sesiune

_utmz

Statistic

Acest cookie înregistrează dacă utilizatorul a intrat pe site de pe un motor de căutare (și dacă da, atunci ce cuvinte cheie a folosit pentru căutare), de pe un link sau de pe o pagină veche.

melindasteel.ro

6 luni

ads/ga-audiences

Marketing

Folosit de Google Adwords pentru a atrage vizitatori care au potențialul de a deveni client bazat pe comportamentul online pe website-uri

google.com

Sesiune

bcookie, bscookie

Marketing

Folosit de LinkedIn pentru urmărirea utilizării serviciilor încorporate

lindein.com

2 ani

fr

Marketing

Utilizat de Facebook pentru a putea transmite anunțuri utilizatorilor, de exemplu anunțuri bazate pe oferte de la părți terțe.

facebook.com

3 luni

IDE

Marketing

Utilizat de Google Doubleclick pentru înregistrarea și raportarea comportamentului utilizatorului după ce a accesat o publicitate cu scopul de a măsura eficacitatea publicității și prezentarea anunțurilor direcționate

doubleclick.net

1 an

lidc

Marketing

Folosit de LinkedIn pentru urmărirea utilizării serviciilor încorporate

linkedin.com

Sesiune

NID

Marketing

Înregistrează un ID unic, care identifică dispozitivul a utilizatorului care se întoarce. ID-ul este folosit pentru anunțuri direcționate.

google.com

6 luni

pagead/1p-user-list/964387592

Marketing

Neclasificat

google.com

Sesiune

test_cookie

Marketing

Folosit pentru a verifica dacă browserul utilizatorului acceptă cookie-uri.

doubleclick.net

Sesiune

tr

Marketing

Neclasificat

facebook.com

Sesiune

UUID#[abcdef0123456789]{32}

Marketing

Neclasificat

melindasteel.ro

19 zile

miniccookie

Neclasificat

Neclasificat

melindasteel.ro

1 an

 

În ceea ce numim "web 2.0", "cookie"-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse (măsuri, alte detalii etc) în coșul de cumpărături (si memorarea acestor opțiuni) – generându-se astfel flexibilitatea "coșului de cumpărături" (accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului "înainte" si înapoi")
 • Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori.
 • Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută;
 • Îmbunătățesc eficienta publicității online.

Ce este un "cookie"?

Un "Internet Cookie" (termen cunoscut și ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" sau pur și simplu "cookie" ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet "pasiv" (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Există două categorii mari de cookie-uri:

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe site-ul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).

Cookie-uri persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și in general depinde de durata de viată prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de 'third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată si reacționa în consecință. Cookie-urile asigura userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce Utilizatorul a părăsit pagina de internet și unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când Utilizatorul revine per aceeași pagină de internet ('cookie-uri permanente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/ furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv.  Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului website-ului.

Categoriile de cookie care pot fi utilizate

Module cookie de bază care vă permit să comandați produse și să primiți servicii.

Module cookie de performanță care ne permit să analizăm performanța și designul site-ul nostru web și să detectăm erori. De exemplu, acest tip de modul cookie ne permite să recunoaștem faptul că ați accesat anterior pagina noastră de internet și să afișăm secțiunile cele mai populare ale acestuia, având astfel posibilitatea de a vedea care sunt paginile accesate cel mai frecvent de către utilizatori și cât timp petrec utilizatorii pe fiecare pagină. Pentru a realiza acest lucru, utilizăm, fără limitare, Google Analytics, Adobe și module cookie similare.

Acest tip de cookie retine preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor când un utilizator vizitează această pagină de internet, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne indică daca ați mai vizitat acest site până acum. Browserul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează si cât de des o fac, o folosim cu scopuri statistice.

Cookie-uri pentru geotargeting: aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când sunteți pe pagina noastră in limba română sau în altă limbă primiți același conținut, aceeași reclamă.

Cookie-uri pentru înregistrare se generează la înregistrarea pe pagina de internet. Se utilizează pentru a arăta dacă un Utilizator este înregistrat. De asemenea, ne permite să asociem orice comentariu pe care îl postați pe site-ul nostru cu username-ul Dvs. Dacă nu ați selectat "păstrează-mă înregistrat", acest cookie se va șterge automat când veți închide browserul sau calculatorul.

Cookie-uri pentru publicitate: aceste cookie-uri transmit informații despre vizualizarea unii mesaj publicitar și sunt utilizate pentru targetarea publicității on-line. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri aparținând unei terțe părți, pentru o mai bună targetare a publicității. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stochează informații despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori.

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate: Unele terțe părți folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cât de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeași reclamă. Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidențialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terțe părți pot fi folosite pentru a vă arăta publicitatea targetată și pe alte site-uri, bazându-se pe navigarea Dvs pe această pagină de internet.

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații, sau pentru a customiza o aplicație. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute de această pagină de internet.

 

Cookie-urile nu sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain-text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative: stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte pagini de internet, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat o anumită pagină de internet.

 

Pentru ca prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoana neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri.

Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale!

 

Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil al securității utilizării cookie-urilor. Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoana care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces. Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa website-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare. Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe paginile de internet. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Asigurați-vă ca aveți browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite pagini de internet impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi / vedea publicitate on-line.

Link-uri utile:

 

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

 

Microsoft Cookies guide

All About Cookies

http://www.youronlinechoices.com/ro/

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_13_2012_modificare_prelucrare_date_caracter_personal_protectia_vietii_private_comunicatii_electronice.php 

http://www.youronlinechoices.eu/ro

http://www.iabeurope.eu/cookies-faq/internet-cookies---increasing-and-enhancing-your-internet-surfing-experience/what-are-cookies-how-do-they-work---cookies-faq.aspx

http://www.guardian.co.uk/info/cookies